white space

Overzichtspagina Besturings- en regeltechniek

Frequentieregelaar

Een frequentieregelaar is een apparaat dat een voedingsspanning omzet in een spanning met een variabele spanning/ frequentie verhouding.
Voordat de ingangsspanning omgezet kan worden in een spanning met een variabele frequentie moet de spanning eerst gelijkgericht worden, waarna hij weer tot wisselspanning omgezet kan worden. Dit omzetten in wisselspanning gebeurt met behulp van I.G.B.T.’s.
Het voordeel van een I.G.B.T. is dat deze zeer snel schakelt.
Om te voorkomen dat er storingen ontstaan wordt er in de schakeling vaak een netfilter opgenomen. Dit netfilter zorgt er voor dat er geen storingen in de schakeling ontstaan waardoor er bijvoorbeeld storingen in de meetapparatuur kunnen ontstaan.

Lees meer »
Magelis-XBT

De Magelis is een module die door Schneider geleverd wordt en geschikt is voor o.a. de PLC’s van Telemecanique, April, Modicon en Siemens.
De Magelis beschikt over de volgende hoofdfuncties:

  • Informatie uit het besturingssysteem weergeven
  • De instellingen van het besturingssysteem wijzigen
  • Het proces besturen met behulp van korte commando’s

De Magelis bestaat uit twee soorten pagina’s: Applicatie en Alarmpagina’s.
Alle instellingen en weergaven worden op de applicatiepagina gemaakt. De verschillende alarmen kunnen op de alarmpagina ingesteld worden.

Lees meer »
PLC

PLC’s worden gebruikt om besturingen in voor te programmeren. Ze zijn ontstaan uit de oude besturingen met relais die vaak erg veel ruimte in namen. Het programma kan rechtstreeks in de PLC ingevoerd worden maar ook via de computer.

Alle PLC’s hebben ongeveer dezelfde mogelijkheden, ze zijn afhankelijk van het merk en type in meer of mindere mate aanwezig. De Zen beschikt o.a. over een tijdrelais, schakelklok, kalender-tijdrelais en een teller. 

De mini PLC is vanwege het beperkte aantal in en uitgangen alleen geschikt voor de eenvoudige schakelingen. Hier staat echter wel tegenover dat de mini PLC een stuk goedkoper is dan een normale PLC.

De Zen kan geprogrammeerd worden met behulp van een ladderdiagram dat als het ware een gekanteld stroomkringschema is waarbij de drukknoppen vervangen worden door ingangscontacten en de relais door uitgangscontacten.

Lees meer »
Radarsensoren

De radarsensor wordt gebruik voor het uitvoeren van niveaumetingen in silo’s en tanks. De radarsensor zendt een radarpuls uit die door de te meten stof gereflecteerd wordt en vervolgens weer door de radarsensor ontvangen wordt. Dit alles gebeurt in een fractie van een seconde. Om deze meetgegevens supersnel te kunnen verwerken wordt er gebruik gemaakt van speciaal hiervoor ontworpen software.

Er zijn verschillende types radarsensoren verkrijgbaar, zo zijn er vier verschillende soorten antennes die ieder voor een ander doeleinde gebruikt kunnen worden.

De radarsensor kan ook in verschillende systemen toegepast worden zoals in een stand-alone systeem, aangesloten op een PLC of in een bussysteem.

Lees meer »
SCADA

SCADA (supervisory control and data aquisition) wordt gebruikt voor de bediening en visualisering van processen. SCADA bestaat uit twee onderdelen: supervisory control en data acquisition, dit wil zeggen dat SCADA zorg draagt voor enerzijds het visualiseren van projecten en anderzijds voor het verzamelen en opslaan van gegevens.
Het middelpunt van het SCADA systeem is de database. Hierin staan alle I/O gegevens, grenswaarden, alarmen, tellers, berekeningen enz vermeld. De verschillende applicaties waar SCADA uit bestaat maken gebruik van deze database.

Lees meer »
Welkom op Engineering-online.nl
hier ben je nu: Voorpagina / Besturings- en regeltechniek