white space

HDLC

Het HDLC-protocol heet voluit het High-level Data Link Control-protocol. Het is een bit georiënteerd datalink-protocol, dit wil zeggen dat de dataveld lengte variabel is. De volgende belangrijke voordelen heeft dit protocol:

  1. De data die een zender verstuurt, mag elke bitcombinatie hebben, daarom noemen we het ook wel transparantprotocol.
  2. De methode voor transmissiefoutdetectie is zeer goed.
  3. Het rendement van dit protocol is ook hoog. Het transmissiemedium wordt optimaal gebruikt, omdat er meerdere frames achter elkaar worden verzonden.
  4. Het protocol kan zowel point-to-point als point-to-multipoint verbindingen maken.

1. Datatransmissie

Het uitwisselen van de HDLC-frames kunnen we op drie verschillende manieren doen. We kennen de normal response mode (NRM); asynchronous balances mode (ABN) en de asynchronous response mode (ARM).

NRM: Met deze methode kunnen we datatransmissie voor ongebalanceerde-link configuratie toepassen. Dit wil zeggen dat het primaire station altijd data kan versturen en het secundaire alleen als het primaire station hierom vraagt, dit noemen we “polling”. De verhouding is dan meester-slaafverhouding.

ABM: Deze vorm van datatransmissie kunnen we toepassen bij een gebalanceerde-link configuratie. Beide computers mogen de verbinding opbouwen of verbreken en kunnen wanneer ze willen data versturen.

ARM: Hierbij maken we gebruik van ongebalanceerde-link configuratie.
Het primair station maakt en verbreekt de verbinding, maar het secundair station hoeft niet te vragen wanneer deze data wil versturen. Deze methode wordt erg weinig toegepast.

2. Opbouw HDLC-frame

Zoals alle andere protocollen heeft het HDLC-protocol ook een link header en een link trailer. De link header bestaat uit drie velden en de link trailer bestaat uit twee velden. Hier tussen bevindt zich het dataveld.

Vlagveld
De twee vlagvelden aan het begin en aan het eind van het frame, is ervoor om het begin en het einde aan te geven. Het bitpatroon is 0111.1110

Adresveld
Bij een point to point (twee computers) is een adresveld eigenlijk helemaal niet nodig, maar deze wordt niet weggelaten. Bij een point to multipoint verbinding is dan anders. Je hebt dan meerdere computers aan elkaar gekoppeld. Als je data wilt versturen moet je de unieke adressen van deze computers weten. Dit unieke adres komt dan in het adresveld van het HDLC-frame te staan. Zo weet de computer of het pakketje bij de juiste computer aankomt.

Besturingsveld
Zoals je in de tekening kunt zien bestaat het besturingsveld uit drie verschillende frames, elk subframe bestaat uit 8 bits. Het informatie frame (I-frame), supervisie frame (S-frame) en het unnumbered frame (U-frame). Het I-frame is om data te versturen, het S-frame is voor het controleren en regelen van het dataverkeer tussen de computers en het U-frame is voor het opbouwen, verbreken en testen van de verbinding tussen computers.

Dataveld
In het dataveld staat de data / gegevens die verzonden moet worden naar de andere computer. Het voordeel van het dataveld van het HDLC-protocol is, dat deze lengte variabel is. Bij een slechte verbinding zal het dataveld dus kleiner worden en bij een goede verbinding zal deze groter worden gemaakt. Verder vindt er bitstuffing plaats, dit houdt in dat wanneer de bitcombinatie 0111.1110 moet worden verstuurd hier na de vijfde 1 een 0 wordt tussengevoegd. Dit doen we omdat de vlag deze bitcombinatie ook gebruikt. Anders zou na deze combinatie de ontvangen computer denken dat het volgende frame begint.

FCS-veld
Het HDLC-protocol gebruikt de CRC (cyclic redundancy check) voor de foutcontrole. Dit gedeelte van het frame gebruikt de ontvanger om transmissiefouten zijn opgetreden. Dit doet de zender door de data door een polynoom te delen. De restwaarde (noemen we FCS) van deze deling wordt dan in het FCS-veld geplaatst samen met de polynoom. De ontvanger zal de data bij de restwaarde optellen en hierna weer delen door de polynoom. Er zal nu precies nul uit moeten komen en als dit niet het geval is, dan zijn er transmissiefouten opgetreden. Deze manier is een eenvoudige, betrouwbare en goede manier van foutcontrole.

Welkom op Engineering-online.nl
hier ben je nu: Communicatietechniek / HDLC