white space

IP

In het IP (Internet Protocol) zijn de adressering en routering van de IP-frames vastgelegd. Als we met een computer op het internet of op een netwerk gaan, krijgt onze netwerkaart een IP-adres. Elk IP-adres bestaat uit vier bytes en elke byte heeft dan 8 bits. (********.********.*******.*******) Om het routeren van datavelden op het internet gemakkelijker te maken, is dit adres opgesplitst in twee delen. De netwerk-identificatie (netid) en de host-indentificatie (hostid). Computers die op hetzelfde netwerk zijn aangesloten moeten hetzelfde netid hebben. De hostid is dan voor elke computer verschillend. Afhankelijk van hoeveel computers we op het netwerk willen aansluiten wordt de klasse A, B of C ingedeeld. Zie tabel hieronder:

Klasse laagste netwerkadres hoogste netwerkadres
A 0.0.0.0 127.0.0.0
B 128.0.0.0 191.255.0.0
C 192.0.0.0 223.255.255.0

Gebruikers die een IP-adres hebben gekregen, hebben een volledige internet aansluiting. Ze kunnen op elk moment internetten en data uitwisselen met andere internetgebruikers. Voor particulieren is dit te duur en zij maken gebruik van een gedeeltelijke internet aansluiting. Als je je aanmeldt bij je provider geeft deze je een tijdelijk IP-adres, deze leen je dus zolang je wilt internetten.

Het IP protocol wordt veelal toegepast in combinatie met TCP protocol (Transmission Control Protocol). Het TCP is een transportprotocol

Welkom op Engineering-online.nl
hier ben je nu: Communicatietechniek / IP