white space

Overzichtspagina Algemeen

Explosiebeveiliging

Stofexplosie komen voor in alle industrietakken waar brandbare poeders verwerkt worden. In een tijd dat de veiligheid steeds belangrijker wordt, wordt beveiliging dus ook steeds belangrijker. Daarom passen veel bedrijven tegenwoordig explosiebeveiliging toe.
Een stofexplosie kan op verschillende manieren voorkomen worden zoals: het goed reinigen van de fabriek, het aarden van installaties, het installeren van ontstoffingssystemen, het voorkomen van vreemde voorwerpen in de installatie en door het installeren van een explosiebeveiligingssysteem.
Explosiebeveiligingssystemen kunnen in drie groepen onderverdeeld worden: explosiepreventie systemen, explosiebeheersings systemen en explosieonderdrukkings systemen.
Bij explosiebeveiliging wordt de nadruk gelegd op het voorkomen van een explosie. Dit kan bijvoorbeeld door procesinertisatie, hierbij wordt voorkomen dat er explosiegevaarlijke mengsels ontstaan. Maar ook door diverse infrarood technieken en vroegtijdige stofdetectie met behulp van een stofconcentratiemonitor of koolmonoxide controle.
Explosiebeheersing legt de nadruk op het zo snel mogelijk onder controle krijgen van een beginnende explosie. Deze groep is onderverdeeld in twee subgroepen: explosieontkoppeling en explosieontlasting. Bij explosieontkoppeling wordt gebruik gemaakt van kleppen en ventielen om te zorgen dat de explosie zich niet kan uitbreiden en de rest van de installatie niet kan beschadigen. Explosieontlasting maakt gebruik van breekplaten, explosiepanelen en explosieluiken om de explosiedruk zo snel mogelijk naar buiten te leiden.
Bij explosieonderdrukking wordt er een gas in het proces gespoten met het doel om de beginnende explosie te stoppen.

Lees meer »
Laser

Dit verslag gaat over de laser. Ingegaan zal worden op de werking van de laser in het algmeen en de verschillende soorten lasers, waaronder de laserdiode (welke voor de cd-speler gebruikt wordt) en de monitordiode (draagt zorg voor een constante sterkte van het laserlicht. Om de cd-plaat scherp te stellen, wordt gebruik gemaakt van een laserunit. Er worden twee soorten laserunits onderscheiden: enkel- en driestraallaserunits. Van beiden wordt de opbouw, focusregeling en spoorvolging besproken. Bovendien wordt ingegaan op de verschillen tussen beide laserunits.

Lees meer »
Welkom op Engineering-online.nl
hier ben je nu: Voorpagina / Algemeen