white space

TCP

TCP (Transmission Control Protocol) wordt gebruikt voor de dataoverdracht en het maakt gebruik van een verbindingsgerichte service tussen twee computers. Dit wil zeggen dat er eerst een verbinding wordt opgebouwd voordat je data kunt verzenden tussen de computers. Dit maakt een betrouwbare dataoverdracht mogelijk. De verbinding wordt tot stand gebracht met de three-way-handshakemethode. Hierbij wisselen de computers drie keer gegevens uit en hierna kunnen beide computers tegelijkertijd data versturen. Om de dataoverdracht goed te laten verlopen gebruikt het TCP-protocol een timer, een checksum en een sliding window-protocol. De timer wordt gestart als de zendende computer data verstuurt. Wordt binnen het aflopen van de timer geen bericht / bevestiging teruggezonden is, dan wordt de data opnieuw verzonden. Met behulp van het checksum-veld controleert de ontvangende computer of er ook transmissiefouten zijn opgetreden. Wanneer dit zo is stuurt hij een NAK-frame terug, zodat de zender de data opnieuw kan zenden. Tevens kan de ontvanger een bevestiging en data tegelijk verzenden in één frame, dit noemen we piggy backing. De laatste van de drie is het window-protocol, deze bepaald hoeveel TCP-frames de zender achterelkaar mag versturen.

We zien het TCP protcol veelal toepast worden in combinatie met het IP-protocol (internet protocol). Het IP protocol doet dan dienst als netwerk protocol.

Welkom op Engineering-online.nl
hier ben je nu: Communicatietechniek / TCP